English version  

Nasi eksperci

Dr hab. Łukasz Drewniak –  Prezes Zarządu

Biotechnolog środowiskowy posiadający doświadczanie w opracowywaniu „szczepionek mikroorganizmów” przeznaczonych do bioremediacji i biodegradacji. Kierownik projektów badawczo-rozwojowych i autor publikacji z zakresu mikrobiologii środowiskowej.

  Więcej…

Łukasz Rodek – Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych koncernach: Citibank oraz Philips. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz rozwijaniu biznesu. W RDLS jest odpowiedzialny za finanse, zarządzanie projektami, komunikację z Klientem oraz rozwój biznesu.

Więcej…

Prof dr hab. Aleksandra Skłodowska

Była Kierownik Pracowni Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych z zakresu mikrobiologii środowiskowej, bioremediacji oraz szacowania ryzyka środowiskowego.

Więcej…