English version  

Nasi eksperci

Dr   Łukasz  Drewniak  Prezes Zarządu

Biotechnolog środowiskowy posiadający doświadczanie w opracowywaniu „szczepionek mikroorganizmów” przeznaczonych do bioremediacji i biodegradacji. Kierownik projektów badawczo-rozwojowych i autor publikacji z zakresu mikrobiologii środowiskowej.

  Więcej…

 Prof dr hab. Aleksandra Skłodowska

 Kierownik Pracowni Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych z zakresu mikrobiologii środowiskowej, bioremediacji oraz szacowania ryzyka środowiskowego.

Więcej…