Formularz zgłoszeniowy – Konferencja (Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach wiejskich)