English version  

O firmie

RDLS Sp. z o.o. jest firmą powstałą przy Uniwersytecie Warszawskim jako inicjatywa naukowców Wydziału Biologii UW. Celem firmy jest wdrażanie wynalazków z zakresu bioremediacji i biodegradacji, a także prowadzenie działalności usługowej związanej z monitoringiem środowiskowym. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim możliwe jest wykorzystywanie specjalistycznej aparatury badawczej oraz stały kontakt z wybitnymi specjalistami z dziedziny mikrobiologii, genetyki oraz biochemii

Misja firmy 

Misją naszej firmy jest prowadzenie dedykowanych badań oraz świadczenie zaawansowanych usług z dziedziny biotechnologii środowiskowej w oparciu o doświadczenie naukowców, produkty oraz technologie opracowane na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W przeciwieństwie do aktualnych rozwiązań dostępnych na rynku, proponujemy wysokiej jakości preparaty (mikro)biologiczne oraz pełen pakiet usług: od opracowania koncepcji technologicznej po monitoring kontrolny i przeglądowy

Obszary aktywności 

Nasza działalność badawczo-rozwojowa dotyczy zastosowania mikroorganizmów w procesach bioremediacji oraz biodegradacji. Specjalizujemy się w usuwaniu metali ciężkich, z wykorzystaniem pasywnych systemów bioremediacji, biosorpcji oraz biofiltracji. Oferujemy preparaty mikrobiologiczne do przyspieszonej utylizacji związków organicznych w procesach fermentacji metanowej oraz poprzez kompostowanie. Ponadto, prowadzimy badania z zakresu biodeterioracji obiektów zabytkowych.

Zakres usług 

  • zpobieganie biodeterioracji i usuwanie jej skutków
  • analizy bioinformatyczne dla ośrodków klinicznych, naukowych i akademickich
  • optymalizacja procesu produkcji biogazu
  • usuwanie metali ciężkich ze środowiska
  • badania bioróżnorodności i badania molekularne
  • monitoring środowiskowy
  • doradztwo i consulting

Zaplecze badawcze 

W naszej pracy wykorzystujemy infrastrukturę naukowo-badawczą Pracowni Analizy Skażeń Środowiska oraz Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania i analizy prowadzone są przez specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego z dziedziny:  mikrobiologii środowiskowej oraz  analityki chemicznej.