English version  

Expert test 2

Łukasz Rodek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych koncernach: Citibank oraz Philips. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz rozwijaniu biznesu.  Jako freelancer współpracował między innymi z Boston Consulting Group, KONE oraz House of Skills. W RDLS jest odpowiedzialny za finanse, zarządzanie projektami, komunikację z Klientem oraz rozwój biznesu.

Dr Łukasz Drewniak

Prezes Zarządu

Dr Łukasz Drewniak

Biotechnolog środowiskowy posiadający doświadczanie w opracowywaniu „szczepionek mikroorganizmów” przeznaczonych do bioremediacji i biodegradacji. Kierownik projektów badawczo-rozwojowych i autor publikacji z zakresu mikrobiologii środowiskowej.

Prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska

Kierownik Pracowni Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych z zakresu mikrobiologii środowiskowej, bioremediacji oraz szacowania ryzyka środowiskowego. Jest ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspertem oceniającym w różnych programach UE.