English version  

Expert test 2

Dr Łukasz Drewniak

Prezes Zarządu

Dr Łukasz Drewniak

Biotechnolog środowiskowy posiadający doświadczanie w opracowywaniu „szczepionek mikroorganizmów” przeznaczonych do bioremediacji i biodegradacji. Kierownik projektów badawczo-rozwojowych i autor publikacji z zakresu mikrobiologii środowiskowej.

Prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska

Kierownik Pracowni Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych z zakresu mikrobiologii środowiskowej, bioremediacji oraz szacowania ryzyka środowiskowego. Jest ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspertem oceniającym w różnych programach UE.