English version  

Projekt GEKON

Projekt nr GEKON2/266405/7/2015, pt. Opracowanie biotechnologii przyspieszonej utylizacji surowych osadów ściekowych oraz konstrukcja mobilnej komory fermentacyjnej”

 

 

Głównym założeniem projektu jest opracowanie szczegółów techniczno-technologicznych procesu przyspieszonej utylizacji osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem biopreparatów oraz biosuplementów zwiększających tempo i wydajność procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz konstrukcja prototypu mobilnej komory fermentacyjnej. Planowane prace badawcze mają zarówno charakter badań przemysłowych, jak i rozwojowych. W ramach prac przemysłowych opracowana zostanie kompletna ścieżka technologiczna prowadząca od (i) badań „przesiewowych” (rozpoznanie kaloryczności i stopnia biodegradowalności osadów ściekowych oraz dobór odpowiedniego preparatu), poprzez (ii) dobór najbardziej optymalnych parametrów procesu w skali laboratoryjnej oraz weryfikację doświadczalną w skali ćwierć-technicznej na terenie oczyszczalni ścieków, do (iii) przygotowania instrukcji technologicznych niezbędnych do rozpoczęcia (fazy W) produkcji preparatów w skali przemysłowej .

 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo – przemysłowe. Liderem konsorcjum jest firma RDLS sp z o.o., partnerami Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz spółka Ecokube Sp z o.o. Całkowity koszt dofinansowanie w projekcie to 2 245 612 PLN (w tym NCBiR: 1 555 298 PLN i NFOŚiGW: 690 314 PLN).

Doniesienia konferencyjne związane z projektem.

 

Improvement of the efficiency of sewage sludge anaerobic digestion by bioaugmentation with microbial consortia in concentrated forms

 

Stimulation of biogas productionjfrom sewage sludge by supplements addition

 

Improved degradation and anaerobic digestion of maize silage,by the natural hydrolytic consortia

 

Improved degradation and anaerobic digestion of maize silage by the natural hydrolytic consortia

 

 

Enhance biomethanization of sewage sludge by bioaugmentation of natural microbial consortia