English version  

Oferta

Oferujemy gotowe i kompleksowe rozwiązania bazujące na wynalazkach opracowanych przez naukowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również  ukierunkowane technologie wymagające prowadzenia projektów badawczo rozwojowych.

Podstawowym obszarem działalności spółki RDLS jest biodeterioracja oraz sposoby przeciwdziałania jej. W celu wykrycia przyczyn biodterioracji wykonujemy analizy mikrobiologiczne, a także wysoce specjalistyczne badania metagenomiczne. Badania te uzupełniamy o analizy bioróżnorodności organizmów występujących na powierzchniach obiektów zabytkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania biotechnologiczne.

RDLS wykonuje również analizy bioinformatyczne obejmujące głównie zagadnienia, takie jak genomika mikroorganizmów, mikrobiologia środowiskowa i mikrobiologia kliniczna. Analizy takie wykonujemy dla szerokiego katalogu podmiotów: od uczelni wyższych poprzez ośrodki naukowo-badawcze, aż do jednostek prowadzących analizy mikrobiologiczne i analizy molekularne  w celach klinicznych.

Firma RDLS prowadzi również działalność usługową związaną z biodegradacja.  Klientami RDLS mogą być zarówno biogazownie przemysłowe, jak i mniejsze biogazowanie rolnicze. Dzięki wykorzystaniu technik, takich jak analizy bofizyczne oraz mikrobiologiczne jesteśmy w stanie zoptymalizować proces produkcji biogazu. Dzięki temu produkt końcowy – tani biogaz może być produkowany efektywniej i w sposób przyjazny dla đrodowiska naturalnego, tj. pryz zminimalizowaniu ryzyk, jakie niesie za sobą biodegradacja.

Jednym z głównych obszarów aktywności firmy RDLS jest usuwanie metali ciężkich ze środowiska naturalnego wdrażanie niskonakładowych, dedykowanych rozwiązań biotechnologicznych. Każdą realizację poprzedza seria profesjonalnych badań, takich jak analizy wody (z różnego rodzaju cieków wodnych), analizy gleby (pobranej ze skażonego obszaru), czy też analizy powietrza.  Dzięki tak wnikliwym analizom możliwe jest opracowanie rozwiązań biotechnologicznych, dzięki którym metale ciężkie są skutecznie usuwane ze środowiska naturalnego. RDLS specjalizuje się w usługach, takich jak usuwanie uranu, kadmu, cynku, miedzi oraz ołowiu z gleb i wód przy zakładach produkcyjnych wykorzystując przy tym metody, takie jak biosorpcja, czy multireaktywne bariery.

RDLS Sp. z o.o. oferuje także usługi z zakresu monitoringu środowiskowego, w tym monitoringu kontrolnego i przeglądowego, z wykorzystaniem technik badawczych, takich jak analizy molekularne obejmujących testy BIOLOG, HPLC i GC, i sekwencjonowanie DNA.  Usługi związane z monitoringiem środowiskowym wkonywane są zarówno na zlecenie firm oraz instytucji państwowych i samorządowych, jak i jako element bardziej kompleksowych usług, takich jak usuwanie metali ciężkich, zwalczanie skutków biodeterioracji oraz biodegradacji, czy optymalizacja procesu produkcji biogazu w biogazowaniach przemysłowych i rolniczych