English version  

Usuwanie metali ciężkich

Technologie usuwania metali ciężkich ze środowiska

Dla klientów zainteresowanych niskonakładowym usuwaniem metali ciężkich ze środowiska proponujemy wysokiej jakości preparaty (mikro)biologiczne oraz pełen pakiet usług: od opracowania koncepcji technologicznej po monitoring kontrolny i przeglądowy.

W zależności od charakteru oczyszczanych wód (przeznaczone do spożycia, wody przemysłowe) oraz od rodzaju i złożoności zanieczyszczeń oferujemy dedykowane technologie:

biosorpcja

Biosorpcja

  • technologia MatSOR wykorzystująca preparaty mikroorganizmów o wysokim powinowactwie do sorpcji metali ciężkich, m.in.: As, Cu, Cd, Zn, Pb, Hg
  • do zastosowania w skali „przydomowej”, jak również w przemysłowej

Multireaktywne bariery

Multireaktywne bariery

  • pasywne systemy bioremediacji do usuwania metali ciężkich (As, Cu, Cd, Zn, Pb, Hg) wykorzystujące właściwości naturalnej mikroflory
  • w zależności od stopnia złożoności zanieczyszczeń możliwość wspomagania mikroflorą allochtoniczną w formie preparatów zawierających różne szczepy mikroorganizmów jak również suplementy wzrostu
  • do oczyszczania wód powierzchniowych (rzeki, potoki, cieki wodne przemysłowe)
  • technologia wymaga monitoringu wstępnego, obejmującego kompleksowa analizę obejmującą badanie całkowitej zawartości metali ciężkich, ich biodostępności oraz bioakumulacji w różnych elementach oczyszczanego ekosystemu

Usuwanie arsenu

Aktywne systemy usuwania arsenu

  • dedykowany system bioreaktorów (z napowietrzaniem, mieszaniem hydraulicznym) do oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia