Kontakt

Prezes
Łukasz Rodek
e-mail: biuro@rdls.pl
telefon: +48 22 554 19 07

Członek Zarządu
prof. dr hab. Łukasz Drewniak
e-mail: biuro@rdls.pl
telefon: +48 22 554 19 07

Sekretariat:
e-mail: biuro@rdls.pl
telefon: +48 22 554 19 07

RDLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Miecznikowa 1 lok. 5A,
02-096 Warszawa (Budynek Wydziału Biologii UW)
Numer KRS: 0000514965  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy
REGON: 147335790
NIP: 7010433230