English version  

Kontakt

header-logo

RDLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul.Miecznikowa 1 lok. 5A, 02-096 Warszawa (Budynek Wydziału Biologii UW)
Numer KRS: 0000514965  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy
REGON: 147335790
NIP: 7010433230

Email: biuro@rdls.pl

Telefon: +48 22 554 19 07