Dane kontaktowe

Zapytania ofertowe

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania mailowo lub telefonicznie

Email – zapytania ofertowe i sekretariat

Telefon

+48 22 554 19 07

Adres

ul.Miecznikowa 1 lok. 5A
02-096 Warszawa
Budynek Wydziału Biologii UW

Dane spółki

Numer KRS: 0000514965  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy
REGON: 147335790
NIP: 7010433230

Zarząd

Zapraszamy do kontaktu

Łukasz Rodek

Prezes

biuro@rdls.pl
+48 22 554 19 07

prof. dr hab. Łukasz Drewniak

Członek Zarządu

biuro@rdls.pl
+48 22 554 19 07

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego na Kongresie 3W (Woda, Wodór, Węgiel) w 2023r

I miejsce w kategorii Nauka 3W i Administracja Publiczna 3W

RDLS – spółka spin off Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gmina Wyśmierzyce za synergiczny projekt budowy ekologicznej oczyszczalni ścieków w technologii hydrofitowej, uwzględniający zarówno potrzeby mieszkańców gminy, jak również ochronę środowiska naturalnego Doliny Rzeki Pilicy.

Nagroda Żagle Biznesu w 2020r

Żagle Biznesu to konkurs wyróżniający dynamicznie rozwijające się i osiągające sukcesy gospodarcze firmy, założone i prowadzone przez studentów, doktorantów i absolwentów Szkoły Głównej Handlowej.

Złoty Medal (2018) oraz „Wybór Konsumentów” dla preparatu BioRemOil w 2019r

Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (2018) oraz laureat nagrody w kategorii „Wybór Konsumentów” (2019)

O firmie

Firma RDLS powstała w 2014 roku przy Uniwersytecie Warszawskim jako inicjatywa naukowców Wydziału Biologii.

Naszym celem jest wdrażanie wynalazków z zakresu bioremediacji i biodegradacji, a także prowadzenie działalności usługowej związanej z monitoringiem środowiskowym.

Jedną z naszych działalności jest budowa pasywnych hydrofitowych oczyszczalni ścieków typu „constructed wetland” dla małych gmin.

Zajmujemy się także ochroną dziedzictwa narodowego (m.in. muzeów, archiwów, bibliotek), poprzez ochronę obiektów i budynków zabytkowych przed zagrożeniami ze strony mikroorganizmów oraz bezkręgowców.

Nasza działalność badawczo-rozwojowa dotyczy zastosowania mikroorganizmów w procesach bioremediacji oraz biodegradacji. Specjalizujemy się w usuwaniu metali ciężkich oraz degradacji węglowodorów ropopochodnych, z wykorzystaniem pasywnych systemów bioremediacji, biosorpcji oraz biofiltracji.

Siedziba formy RDLS przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – nasza siedziba

Oferujemy preparaty mikrobiologiczne do przyspieszonej utylizacji związków organicznych w procesach fermentacji metanowej (produkcja biogazu) oraz poprzez kompostowanie. W swojej ofercie posiadamy gotowe technologie (przeznaczone do oczyszczania zanieczyszczonych wód i gruntów) jak również biopreparaty, które mogą być wykorzystywane w warunkach in situ, jak również na pryzmach czy w układach zamkniętych (bioreaktorach).

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim możliwe jest wykorzystywanie specjalistycznej aparatury badawczej oraz stały kontakt z wybitnymi specjalistami z dziedziny mikrobiologii, genetyki oraz biochemii. W naszej pracy wykorzystujemy infrastrukturę naukowo-badawczą Pracowni Analizy Skażeń Środowiska oraz Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.