Innowacje środowiskowe

Powstaliśmy przy Uniwersytecie Warszawskim by wdrażać innowacje w oczyszczaniu wód, badaniach mikrobiologicznych oraz bioremediacji gruntów

łąka, oczyszczalnia pasywna

Oferta

We współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zajmujemy się komercyjnym wykorzystaniem opracowanych technologii.

Budowa pasywnych oczyszczalni

 • Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland (tzw. oczyszczalnia hydrofitowa)
 • Ekologiczne oczyszczanie ścieków naśladujące naturalne procesy, które zachodzą na bagnach i torfowiskach
 • Niskie koszty eksploatacji (2 – 3 PLN za oczyszczenie 1m³ ścieków)
 • Możliwość retencji wody

Bioremediacja gruntów

 • Monitoring i optymalizacja bioprocesowa
 • Charakterystyka mikrobiologiczna zanieczyszczonych gruntów (liczebność i aktywność bakterii zdolnych do degradacji związków organicznych)
 • Analizy chemiczne zanieczyszczonych gruntów (ekstrakcje, oznaczanie stosunku C:N, analiza C6-C12, C12-C35, BTEX, WWA)
 • Dobór suplementów do biostymulacji
 • Symulacja procesów samooczyszczania i tempa remediacji

Badania mikrobiologiczne dla m.in. muzeów, archiwów i bibliotek

 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń jest obarczone wielką odpowiedzialnością i stanowi duże wyzwanie dla konserwatorów zabytków.
 • Działalność usługowa i badawcza dedykowaną ochronie dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia osób mających kontakt ze zbiorami.
 • Dostęp do specjalistycznej aparatury badawczej oraz wybitnych specjalistów dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

O nas

Naszym celem jest wdrażanie wynalazków z zakresu bioremediacji i biodegradacji, a także prowadzenie działalności usługowej związanej z monitoringiem środowiskowym.

Powstaliśmy przy Uniwersytecie

Spółka powstała jako inicjatywa naukowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Działamy od 2014 roku

Od ponad dekady komercyjnie wykorzystujemy efekty badań naukowców UW.

Pracujemy z wybitnymi naukowcami

Współpracują z nami pracownicy uniwersyteccy z dziedziny mikrobiologii, genetyki oraz biochemii.

Posiadamy specjalistyczną aparaturę

Korzystamy z najnowocześniejszej specjalistycznej aparatury badawczej UW.

Zbudowaliśmy nowoczesne oczyszczalnie

Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy nowoczesne pasywne oczyszczalnie ścieków dla polskich gmin.

Wspieramy ochronę dziedzictwa narodowego

Chronimy obiekty i budynki zabytkowe przed zagrożeniami ze strony mikroorganizmów oraz bezkręgowców.

Projekty

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands (oczyszczalnie hydrofitowe)

Oczyszczalnia w Udrzynku

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gmina Brańszczyk

Oczyszczalnia w Białce

Oczyszczalnia ścieków w Białce (gmina Dębowa Kłoda, woj. lubelskie)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu