blue clouds under white sky

Dlaczego należy badać jakość powietrza w biurach?

choroby układu oddechowego

Zanieczyszczone mikrobiologicznie powietrze wywołuje częste schorzenia

 • choroby układu oddechowego
 • zapalenie zatok i spojówek
 • alergie
 • zmiany skórne
 • bóle głowy
 • choroby nowotworowe

Rodzaj występujących dolegliwości zależy między innymi od stężenia i gatunku mikroorganizmów we wdychanym powietrzu, czasu trwania ekspozycji na zanieczyszczenia oraz indywidualnej reakcji układu immunologicznego człowieka.

Zła jakość powietrza obniża jakość pracy

 • niższy poziom koncentracji,
 • gorsze samopoczucie
 • obniżona efektywność pracy lub nauki

Zalecana jest regularna kontrola poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza.

Bakterie i grzyby w powietrzu biurowym
brudne nawiewy wentylacji i klimatyzacji

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza biurowego mają wiele źródeł

 • zanieczyszczony system wentylacyjno-klimatyzacyjny
 • zainfekowane przegrody budowlane
 • zanieczyszczone powierzchnie użytkowe
 • wyposażenie wnętrz

Kto odpowiada za jakość powietrza w biurze?

Regularne czyszczenie wentylacji (z kurzu i pyłu), nie zawsze eliminuje wszystkie zagrożenia mikrobiologiczne (np. grzyby, bakterie).

Nasz niezależny raport pokaże czy w powietrzu w biurze istnieją mikroby chorobotwórcze i jak je wyeliminować.

 • W przypadku biurowców, często odpowiednią osobą do poruszenia tego tematu jest zarządcą biura (office manager), który reprezentuje najemców biur przed zarządcą budynku – możesz przesłać mu tę stronę i poprosić o zlecenie badań.
 • Pamiętaj, że każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić zdrowe powietrze pracownikom – reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy […]

Jakie niebezpieczne mikroby można wykryć w powietrzu w biurach?

 • Bakterie mezofilne, gram-dodatnie ziarniaki, gronkowce hemolizujące, promieniowce z rodzaju Streptomyces
 • Najbardziej niebezpieczne szczepy, jak Streptococcus, Helicobacter, Legionella lub Salmonella, a także ich przetrwalniki
 • Drożdże 
 • Zarodniki grzybów strzępkowych Aspergillus i Penicillium

Jak przebiega badanie powietrza w biurze?

01

Pobór powietrza specjalistycznym sprzętem

Pobranie powietrza na szalki z odpowiednim podłożem mikrobiologicznym – zazwyczaj po 2 próbki w każdym pomieszczeniu na bakterie i po 2 na grzyby.

02

Inkubacja w laboratorium

Po okresie inkubacji w odpowiedniej temperaturze umożliwiającej wzrost mikroorganizmom, określa się liczebność wyizolowanych bakterii oraz liczebność i identyfikację konkretnych rodzajów grzybów i, w miarę możliwości ich gatunków.

03

Analizy fizykochemiczne powietrza

Pomiary stężenia formaldehydu, RH, temperatury oraz pomiary stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu frakcji: PM1, PM2.5, PM4, PM10 w systemie pomiarów chwilowych – 3 pomiary w danym pomieszczeniu

04

Opracowanie wyników i zaleceń

Przygotowanie wyników badań, oszacowanie zagrożenia dla pracowników oraz konkretnych zaleceń w celu eliminacji potencjalnych zagrożeń chorobotwórczych.

Pobranie powietrza do badań urządzeniem
Tak pobieramy próbki powietrza do analiz mikrobiologicznych.

Co zawiera raport z badań?

 • Szczegółowy opis metodologii, listę i skład zastosowanych podłoży
 • Wyniki w formie graficznej oraz surowe dane
 • Interpretację wyników w odniesieniu do obowiązujących norm
 • Zdjęcia szalek z wyrosłymi koloniami mikroorganizmów
 • Listę zidentyfikowanych grzybów strzępkowych do rodzaju (metodami mikroskopowymi)
 • Konkretne zalecenia dotyczące postępowania w celu usunięcia źródła zanieczyszczenia

Raporty zostaną przekazane w formie elektronicznej i papierowej 

Raport z badań powietrza

Dlaczego można nam zaufać?

Ponad 10 lat doświadczenia

RDLS to spółka typu spin-off, powołana z inicjatywy naukowców Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku.

Profesjonalne laboratoria

Używamy tylko profesjonalnego sprzętu laboratoriów uniwersyteckich. Badania wykonujemy metodą zderzeniową (impakcyjną), z wykorzystaniem próbnika powietrza MAS-100 Eco (metoda wolumetryczna).

Najwyższej klasy specjaliści

Pracujemy z najlepszymi naukowcami – wykorzystujemy infrastrukturę naukowo-badawczą Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wybierz ofertę

Badania standardowe

ANALIZY JAKOŚCI POWIETRZA W 5 POMIESZCZENIACH

 • Analizy liczebności bakterii w powietrzu w 5 pomieszczeniach (10 analiz)
 • Analizy liczebności i różnorodności grzybów w powietrzu w 5 pomieszczeniach (10 analiz)
 • Analizy fizykochemiczne powietrza (RH, temperatury, stężenia formaldehydu i pyłów zawieszonych w powietrzu frakcji PM1, PM2.5, PM4, PM10) w 5 pomieszczeniach (5 analiz)

Badania poszerzone

O DODATKOWE ANALIZY POWIERZCHNI

 • Wszystko z badań standardowych
 • Dodatkowe analizy ogólnej liczby grzybów pleśniowych i bakterii na powierzchniach – 5 próbek (5 analiz bakterii i grzybów)

Termin realizacji: do 20 dni roboczych od pobrania próbek.
Oferta cenowa przygotowywana indywidualnie.

Dowiedz się więcej i zleć badania

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie:

+48 786 28 44 96
+48 22 554 19 07