Yellow Building Under Blue Sky

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy spółką założoną przez naukowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w pracy badawczej zajmują się ochroną obiektów i budynków zabytkowych przed zagrożeniami ze strony mikroorganizmów oraz bezkręgowców.

Dawne ślady żerowisk kołatków w rzeźbionych elementach zabytkowej szafy
Dawne ślady żerowisk kołatków w rzeźbionych elementach zabytkowej szafy ze zbiorów muzealnych.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń jest obarczone wielką odpowiedzialnością i stanowi duże wyzwanie dla konserwatorów zabytków. W podjęciu najlepszych decyzji konserwatorskich nieodzowne stają się najnowocześniejsze, interdyscyplinarne techniki analityczne.

Jak zapewnić zachowanie dziedzictwa kulturowego?

Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo obiektów muzealnych są ryzyka związane z deterioracją.

Działaniami prewencyjnymi dla zapewnienia bezpiecznych warunków przechowywania obiektów zabytkowych oraz ochrony osób pracujących ze zbiorami są:

  • monitoring skażenia mikrobiologicznego powierzchni obiektów
  • monitoring czystości mikrobiologicznej powietrza
  • regularne przeglądy entomologiczne. 

Wymienione czynności w znaczny sposób zabezpieczają zbiory zarówno na ekspozycji jak i przechowywane w magazynach.

Istotny jest również monitoring mikrobiologiczny obiektów wypożyczanych, który powinien stać się standardową procedurą przeprowadzaną przed powrotem obiektu do danej instytucji.

Oferta

Analizy mikrobiologiczne powierzchni

Kontrola czystości mikrobiologicznej powierzchni.

Analizy powietrza

Kontrola czystości mikrobiologicznej i jakości fizykochemicznej powietrza.

Analizy genetyczne

Identyfikacja wszystkich mikroorganizmów zasiedlających dany materiał.

Analizy mikroskopowe

Dokumentacja procesów deterioracji i stanu zachowania obiektów.

Przeglądy entomologiczne

Identyfikacja zagrożeń biologicznych ze strony owadów i ustalenie metod ich zwalczania.

Mykologia budowlana

Ocena korozji biologicznej materiałów budowlanych.

Zaufały nam wiodące instytucje

Listy referencyjne

+48 786 28 44 96
+48 22 554 19 07

PUBLIKACJA

Szkolenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów