Zdarza się, że w czasie przeglądów konserwatorskich identyfikowane są zagrożenia biologiczne ze strony owadów. Tego typu zagrożenia biodeterioracyjne są szczególnie niebezpieczne dla eksponowanych tkanin czy obiektów w magazynach.

W związku z tym istnieje potrzeba przeglądów entomologicznych w celu ustalenia wytycznych zapewniających bezpieczeństwo zbiorów.

Oferta

Przeglądy entomologiczne

Proponowany przez nas szeroki monitoring entomologiczny pozwoli na wytypowanie pomieszczeń, kolekcji czy obiektów w których pojawiają się owady oraz oszacowanie ryzyka związanego z ich bytowaniem i preferencjami pokarmowymi, a także ustalenie metod zwalczania szkodników.

Analizy entomologiczne mogą obejmować pomieszczenia, obiekty oraz osady (kurz). W ramach przeglądu owady mogą zostać oszacowane jakościowo (identyfikacja) i ew. ilościowo (liczebność).

Przeglądy obejmują ustalenie wytycznych dla zabezpieczenia eksponatów i doboru bezpiecznej dla obiektu metody eliminacji owadów.

+48 786 28 44 96
+48 22 554 19 07