oczyszczanie remediacja gruntów

BioRemOil to preparat bakteryjny przeznaczony do degradacji węglowodorów ropopochodnych (bioremediacji gleby i wód)

Usuwanie węglowodorów

 • BioRemOil to sprawdzony, mikrobiologiczny preparat, który umożliwia skuteczne usuwanie związków ropopochodnych z zanieczyszczonych gleb, osadów i wód
 • W warunkach tlenowych i beztlenowych
 • Bioremediacja In situ oraz ex situ na pryzmach i płytach bioremediacyjnych

Gotowy do użycia

 • Preparat zawiera kompozycję wyizolowanych ze środowiska, niepatogennych szczepów bakteryjnych zdolnych do mineralizacji benzyn, olejów mineralnych oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
 • Dostarczany w formie koncentratu z suplementami wzrostu (dobieranymi na podstawie analiz wstępnych)

Co go wyróżnia?

 • Wysoka skuteczność bioremediacji
 • Niska cena
 • Łatwość namnażania wielkoskalowego
 • Możliwość stosowania w warunkach tlenowych i beztlenowych
 • Możliwość stosowania w niskich temperaturach
 • Nagrodzony złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (2018) oraz laureat nagrody w kategorii „Wybór Konsumentów”

Bioremediacja gruntów – na czym polega?

Usuwanie zanieczyszczenia ziemi i wód

Bioremediacja gruntów i wód to proces, który pozwala na usuwanie zanieczyszczeń środowiska za pomocą naturalnych mechanizmów biologicznych. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które pomaga w rekultywacji terenu zanieczyszczonego przez różnego rodzaju substancje chemiczne (np. węglowodory – związki ropopochodne).

Proces bioremediacji

Proces bioremediacji gruntów rozpoczyna się od dokładnej analizy zanieczyszczeń gleby oraz identyfikacji mikroorganizmów zdolnych do ich rozkładu. Następnie, w zależności od specyfiki zanieczyszczeń oraz warunków panujących na danym terenie, dobierane są odpowiednie metody bioremediacji.

Metody remediacji gleb i wód

Remediacja in situ

Polega na oczyszczaniu zanieczyszczonej gleby na miejscu, bez jej usuwania z miejsca zanieczyszczonego, co pozwala na minimalizację kosztów transportu i przetwarzania gleby. Metoda in situ opiera się na użyciu biopreparatów z mikroorganizmami.

Remediacja ex situ

Obejmuje usunięcie zanieczyszczonej gleby i jej przetwarzanie w kontrolowanych warunkach. Proces ten może być przeprowadzany np. w bioreaktorach lub na poletkach remediacyjnych.

Bioremediacja on site

Metoda ta polega na wydobyciu zanieczyszczonej gleby na powierzchnię, a następnie ułożeniu jej w pryzmy na specjalnie zabezpieczonym podłożu, które zapobiega przenikaniu odcieków do głębszych warstw gleby i wód gruntowych.

Korzyści BioRemOil

Skuteczna bioremedacja gleby i wód w szerokim spektrum związków ropopochodnych 

Działa w niskich temperaturach i różnorodnych warunkach środowiskowych

Bezpieczny dla środowiska i w pełni biodegradowalny

Preparat gotowy do użycia

Atestowany

Bez odorów

Poznaj szczegóły techniczne

Oferujemy także monitoring i optymalizację bioprocesową

Charakterystyka mikrobiologiczna zanieczyszczonych gruntów

liczebność i aktywność bakterii zdolnych do degradacji związków organicznych

Analizy chemiczne zanieczyszczonych gruntów

ekstrakcje, oznaczanie stosunku C:N, analiza C6-C12, C12-C35, BTEX, WWA

Odpowiedni dobór suplementów

do biostymulacji

Symulacje

procesów samooczyszczania i tempa remediacji inżynieryjnej

Opracowywanie i atestowanie biopreparatów

przeznaczonych do rozkładu toksycznych związków organicznych

Projektowanie pryzm

oraz opracowywanie procedur stymulacji i bioaugmentacji 

Skontaktuj się z nami