oczyszczanie remediacja gruntów

BioRemOil to preparat bakteryjny przeznaczony do degradacji węglowodorów ropopochodnych

Usuwa związki ropopochodne

 • BioRemOil to sprawdzony, mikrobiologiczny preparat, który umożliwia skuteczne usuwanie związków ropopochodnych z zanieczyszczonych gleb, osadów i wód
 • W warunkach tlenowych i beztlenowych
 • In situ oraz ex situ na pryzmach i płytach bioremediacyjnych

Gotowy do użycia

 • Preparat zawiera kompozycję wyizolowanych ze środowiska, niepatogennych szczepów bakteryjnych zdolnych do mineralizacji benzyn, olejów mineralnych oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
 • Dostarczany w formie koncentratu z suplementami wzrostu (dobieranymi na podstawie analiz wstępnych)

Co go wyróżnia?

 • Wysoka skuteczność
 • Niska cena
 • Łatwość namnażania wielkoskalowego
 • Możliwość stosowania w warunkach tlenowych i beztlenowych
 • Możliwość stosowania w niskich temperaturach
 • Nagrodzony złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (2018) oraz laureat nagrody w kategorii „Wybór Konsumentów”

Korzyści BioRemOil

Skuteczny w szerokim spektrum związków ropopochodnych 

Działa w niskich temperaturach i różnorodnych warunkach środowiskowych

Bezpieczny dla środowiska i w pełni biodegradowalny

Preparat gotowy do użycia

Atestowany

Bez odorów

Poznaj szczegóły techniczne

Oferujemy także monitoring i optymalizację bioprocesową

Charakterystyka mikrobiologiczna zanieczyszczonych gruntów

liczebność i aktywność bakterii zdolnych do degradacji związków organicznych

Analizy chemiczne zanieczyszczonych gruntów

ekstrakcje, oznaczanie stosunku C:N, analiza C6-C12, C12-C35, BTEX, WWA

Odpowiedni dobór suplementów

do biostymulacji

Symulacje

procesów samooczyszczania i tempa remediacji inżynieryjnej

Opracowywanie i atestowanie biopreparatów

przeznaczonych do rozkładu toksycznych związków organicznych

Projektowanie pryzm

oraz opracowywanie procedur stymulacji i bioaugmentacji 

Skontaktuj się z nami