English version  

RDLS Sp. z o.o. to spółka typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, założona przez uznanych ekspertów z zakresu mikrobiologii środowiskowej.  Naszym celem jest znajdywanie komercyjnego zastosowania dla wynalazków z zakresu bioremediacji i biodegradacji, a także prowadzenie działalności usługowej związanej z monitoringiem środowiskowym. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim możliwe jest wykorzystywanie specjalistycznej aparatury badawczej oraz stały kontakt z wybitnymi specjalistami z dziedziny mikrobiologii, genetyki oraz biochemii

 

consulting rdls

Usługi Doradcze i Eksperckie

  • raporty oceny oddziaływania na środowisko,
  • opinie o składowaniu odpadów, utylizacji ścieków,
  • szkolenia i staże

moniotringMonitoring Środowiskowy

  • analizy mikrobiologiczne
  • diagnostyka molekularna
  • analizy fizyczno-chemiczne

metaleRozwiązania biotechnologiczne do:

  • usuwania metali ciężkich ze środowiska,
  • przyspieszonej utylizacji związków organicznych