O firmie

RDLS Sp. z o.o. jest firmą powstałą w 2014 roku przy Uniwersytecie Warszawskim (UW) jako inicjatywa naukowców Wydziału Biologii UW. Celem firmy jest wdrażanie wynalazków z zakresu bioremediacji i biodegradacji, a także prowadzenie działalności usługowej związanej z monitoringiem środowiskowym. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim możliwe jest wykorzystywanie specjalistycznej aparatury badawczej oraz stały kontakt z wybitnymi specjalistami z dziedziny mikrobiologii, genetyki oraz biochemii.

Nasza działalność badawczo-rozwojowa dotyczy zastosowania mikroorganizmów w procesach bioremediacji oraz biodegradacji. Specjalizujemy się w usuwaniu metali ciężkich oraz degradacji węglowodorów ropopochodnych, z wykorzystaniem pasywnych systemów bioremediacji, biosorpcji oraz biofiltracji. Oferujemy preparaty mikrobiologiczne do przyspieszonej utylizacji związków organicznych w procesach fermentacji metanowej (produkcja biogazu) oraz poprzez kompostowanie. W swojej ofercie posiadamy gotowe technologie (przeznaczone do oczyszczania zanieczyszczonych wód i gruntów) jak również biopreparaty, które mogą być wykorzystywane w warunkach in situ, jak również na pryzmach czy w układach zamkniętych (bioreaktorach). W naszej pracy wykorzystujemy infrastrukturę naukowo-badawczą Pracowni Analizy Skażeń Środowiska oraz Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze usługi

Monitoring środowiska

Badania wód powierzchniowych, gleb i powietrza Analizy stężenia metali ciężkich m.in As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Tl, V, Zn Jakościowe i ilościowe analizy związków organicznych i nieorganicznych, m.in.    węglowodorywięcej…

Badania mikrobiologiczne dla muzeów

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń jest obarczone wielką odpowiedzialnością i stanowi duże wyzwanie dla konserwatorów zabytków. W podjęciu najlepszych decyzji konserwatorskich nieodzowne stają się najnowocześniejsze, interdyscyplinarne techniki analityczne. Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo obiektów muzealnych są ryzyka związane zwięcej…

Bioremediacja gruntów

Monitoring i optymalizacja bioprocesowa charakterystyka mikrobiologiczna zanieczyszczonych gruntów (liczebność i aktywność bakterii zdolnych do degradacji związków organicznych) analizy chemiczne zanieczyszczonych gruntów (ekstrakcje, oznaczanie stosunku C:N, analiza C6-C12, C12-C35, BTEX, WWA) dobór suplementów do biostymulacji symulacja procesów samooczyszczania i tempa remediacjiwięcej…

Oczyszczanie wody i ścieków

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland (Sili) Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland cechują się niskimi kosztami eksploatacji (2 – 3 PLN za oczyszczenie 1m³ ścieków) oraz możliwością retencji wody. Sprawia to, że w Polsce powstaje coraz więcejwięcej…

Nasze produkty i technologie

  • WTP Biogas Service
  • Sili
  • SU/RE
  • BioRemOil
  • RDLS Heritage

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami

Napisz do nas

Nad czym aktualnie pracujemy?

Firma RDLS Sp z o.o. jest zaangażowana w realizację projektów badawczo-naukowych finansowanych ze środków unijnych zarządzanych przez krajowe instytucje wdrażające oraz w ramach komercyjnych projektów wdrożeniowych.

Projekt RELION

Projekt: „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów bateryjnych w szczególności akumulatorów litowo – jonowych wykorzystywanych w systemowych magazynach energii elektrycznej” (RELION). Projekt realizowany jest przez konsorcjum przedsiębiorstw Research and Development for Life Sciences sp. z o.o. (RDLS sp. z o.o.) – jakowięcej…

Projekt EnzymeCP

Tytuł polski: „EnzymeCP: kompozycje enzymów jako przyszłość biologicznej ochrony roślin” Finansowanie: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu EUROSTARS  będącym inicjatywą międzynarodowej sieci badawczo-rozwojowej Eureka. Program EUROSTARSma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców nawiązujących współpracę z partneramiwięcej…

Partnerzy

  • Uniwersytet Warszawski