Badania mikrobiologicznej czystości powietrza

Dlaczego warto wykonywać badania czystości mikrobiologicznej powietrza?

 • Obecność szkodliwych czynników biologicznych w pomieszczeniach może mieć negatywny wpływ na człowieka jako czynnik chorobotwórczy wywołujący schorzenia, np.: układu oddechowego, zapalenie zatok i spojówek, alergie, zmiany skórne, bóle głowy, a nawet choroby nowotworowe. Rodzaj występujących dolegliwości zależy między innymi od stężenia i gatunku mikroorganizmów we wdychanym powietrzu, czasu trwania ekspozycji na zanieczyszczenia oraz indywidualnej reakcji układu immunologicznego człowieka. Jakość wdychanego powietrza może wpływać na poziom koncentracji, samopoczucie, a tym samym na efektywność pracy lub nauki. Dlatego też dbałość o mikroklimat budynku i jakość zamkniętego w nim powietrza nabiera istotnego znaczenia i zalecana jest regularna kontrola poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza.
 • Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia biologicznego powietrza w miejscu pracy może być: powietrze przenikające przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne,  inni pracownicy, wyposażenie budynków.

Jak wykonujemy badania czystości mikrobiologicznej?

 • Badania czystości mikrobiologicznej powietrza wykonujemy metodą zderzeniową (impakcyjną), z wykorzystaniem próbnika powietrza MAS-100 Eco (metoda wolumetryczna). Przy użyciu  specjalistycznego sprzętu pobiera się określoną objętość powietrza na szalkę z odpowiednim podłożem mikrobiologicznym. Każdą próbkę powietrza pobieramy w trzech powtórzeniach na szalki z podłożami mikrobiologicznymi dedykowanymi dla bakterii lub grzybów.
 • Po okresie inkubacji w odpowiedniej temperaturze umożliwiającej wzrost mikroorganizmom, określa się liczebność bakterii oraz liczebność i identyfikację grzybów. Identyfikacja grzybów jest niezwykle ważna, ponieważ rozpoznanie obecności konkretnych gatunków grzybów może przyczynić się podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych dla potencjalnych zagrożeń chorobotwórczych.
 • Dodatkowo wykonywane są pomiary referencyjne dla powietrza atmosferycznego na zewnątrz budynku, wobec którego możemy odnieść się do uzyskanych wyników. Jakość badanego powietrza wewnątrz pomieszczeń nie może być gorsza niż na zewnątrz.

Jakie informacje zawiera raport przygotowany przez naszych ekspertów?

Do każdego zlecenia przygotowujemy szczegółowy raport, który zawiera:

 • szczegółowy opis metodologii, listę i skład zastosowanych podłoży,
 • wyniki w formie graficznej, oraz surowe dane,
 • interpretację wyników w odniesieniu do obowiązujących norm,
 • zdjęcia szalek z wyrosłymi koloniami mikroorganizmów,
 • listę zidentyfikowanych grzybów strzępkowych do rodzaju (metodami mikroskopowymi),
 • zalecenia dotyczące postępowania usunięcia źródła zanieczyszczenia.

Czystość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych to gwarancja dobrej „atmosfery” w pracy!

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu:
magdalena.dyda@rdls.pl
+48 786 28 44 96
+48 22 554 19 07