Bioremediacja gruntów

Monitoring i optymalizacja bioprocesowa

 • charakterystyka mikrobiologiczna zanieczyszczonych gruntów (liczebność i aktywność bakterii zdolnych do degradacji związków organicznych)
 • analizy chemiczne zanieczyszczonych gruntów (ekstrakcje, oznaczanie stosunku C:N, analiza C6-C12, C12-C35, BTEX, WWA)
 • dobór suplementów do biostymulacji
 • symulacja procesów samooczyszczania i tempa remediacji inżynieryjnej
 • opracowywanie i atestowanie biopreparatów przeznaczonych do rozkładu toksycznych związków organicznych
 • projektowanie pryzm i opracowywanie procedur stymulacji i bioaugmentacji

BioRemOil

 • preparat bakteryjnych przeznaczony do degradacji węglowodorów ropopochodnych
 • skuteczny w warunkach tlenowych i beztlenowych
 • możliwość stosowania in situ oraz na pryzmach
 • dostarczany w formie koncentratu z suplementami wzrostu (dobieranymi na podstawie analiz wstępnych)
 • Atestowany (Atest higieniczny NIZP-PZH: HK/M/0605/01/2017)
 • nagrodzony Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018) oraz laureat nagrody w kategorii „Wybór Konsumentów”
 • Ulotka/Broszura