Oczyszczanie wody i ścieków

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland (Sili)

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland cechują się niskimi kosztami eksploatacji (2 – 3 PLN za oczyszczenie 1m³ ścieków) oraz możliwością retencji wody. Sprawia to, że w Polsce powstaje coraz więcej oczyszczalni tego typu.

Systemy te odwzorowują naturalne procesy oczyszczania wód, które zachodzą na bagnach i torfowiskach. Analogicznie do innych technologii dla których inspiracją była naturą (np. pasywne systemy chłodzenia projektowane na wzór kopców termitów), rozwiązanie jest ekologiczne i niskokosztowe w eksploatacji.

Kluczowym elementem oczyszczalni są filtry zbudowane z różnej frakcji kamienia i piasku. Złoża zasiedlane są przez bakterie, które tworzą biofilm. Rolą roślin jest wspomaganie procesu oczyszczania, m.in. poprzez zwiększanie przepuszczalności złoża. Odpowiednio dobrane gatunki roślin zapewniają estetyczny wygląd oraz wkomponowanie się oczyszczalni w otaczający krajobraz.

Instalacje tego typu dobrze radzą sobie ze zmienną ilością ścieków (nawet 10 krotne wahania), różną specyfika doprowadzanych nieczystości czy okresowymi brakami ścieków (do kilku miesięcy). Pasywne systemy można stosować do oczyszczania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych. Odpowiednio dobrane szczepionki mikroorganizmów pozwolą usunąć nawet tak trudne zanieczyszczenia jak metale ciężkie.

Dla klimatu Europy Środkowej rekomendowane są systemy z podpowierzchniowym przepływem ścieków. Taka konstrukcja zapewnia efektywne działanie w zimie oraz ogranicza do minimum emisję odorów.

Pasywne systemy są najefektywniejsze przy dobowym dopływie ścieków na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset metrów sześciennych. Mogą być wykorzystywane przez zakłady produkcyjne, hotele, kopalnie, stacje benzynowe czy miejscowości oddalone od istniejącej sieci kanalizacyjnej.  Dzięki temu, że proces oczyszczania przebiegają w naturalny sposób nie ma potrzeby dodawania chemikaliów, mieszania czy mechanicznego napowietrzania. Eliminacja wielu urządzeń występujących na klasycznych oczyszczalniach sprawie, że proces oczyszczania jest nie tylko tańszy, ale również prosty w obsłudze.

Prezentacja: Pasywne Systemy Oczyszczania Ścieków Typu Constructed Wetland

Piszą o nas:

SURE – biotechnologia usuwania siarczanów i metali ciężkich

  • oczyszczanie ścieków i wód zawierających wysokie stężenia siarczanów i metali ciężkich
  • technologia przeznaczona do kwaśnych wód kopalnianych, odcieków flotacyjnych, odcieków hydrometalurgicznych (z recyklingu baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
  • możliwość odzysku siarczków metali i zawracanie wody do ciągu technologicznego
  • technologia opracowana w ramach projektu Team Tech finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (http://biohydro.ddlemb.com/)