Oczyszczanie wody i ścieków

SURE – biotechnologia usuwania siarczanów i metali ciężkich

  • oczyszczanie ścieków i wód zawierających wysokie stężenia siarczanów i metali ciężkich
  • technologia przeznaczona do kwaśnych wód kopalnianych, odcieków flotacyjnych, odcieków hydrometalurgicznych (z recyklingu baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
  • możliwość odzysku siarczków metali i zawracanie wody do ciągu technologicznego
  • technologia opracowana w ramach projektu Team Tech finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (http://biohydro.biol.uw.edu.pl)

SILI – pasywne systemy oczyszczania ścieków i wód

  • oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych za pomocą mikroorganizmów
  • degradacja związków organicznych i usuwanie azotu, siarki oraz metali ciężkich
  • do rozruchu wykorzystywane są biopreparaty bakteryjne z atestem higieniczności PZH
  • systemy gruntowe, bezobsługowe, działają na zasadzie przepływów grawitacyjnych
  • stabilność pracy w ciągu całego roku
  • brak emisji odorów