Oczyszczanie wody i ścieków

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland (Sili)

 • oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych za pomocą mikroorganizmów
 • degradacja związków organicznych i usuwanie azotu, siarki oraz metali ciężkich
 • do rozruchu wykorzystywane są biopreparaty bakteryjne z atestem higieniczności PZH
 • systemy gruntowe, bezobsługowe, działają na zasadzie przepływów grawitacyjnych
 • stabilność pracy w ciągu całego roku
 • brak emisji odorów
 • przeznaczone dla miejscowości oddalonych od istniejącej sieci kanalizacyjnej, Ośrodków letniskowych, Osiedli mieszkaniowych, hoteli, szkół, urzędów, jednostek wojskowych itp.
 • budowa modułowa – możliwość rozbudowy systemu o kolejne filtry i zbiorniki.
 • Instalacje odporne na zmiany ilość dostarczanych ścieków i zmienny ładunek zanieczyszczeń

Piszą o nas:

SURE – biotechnologia usuwania siarczanów i metali ciężkich

 • oczyszczanie ścieków i wód zawierających wysokie stężenia siarczanów i metali ciężkich
 • technologia przeznaczona do kwaśnych wód kopalnianych, odcieków flotacyjnych, odcieków hydrometalurgicznych (z recyklingu baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
 • możliwość odzysku siarczków metali i zawracanie wody do ciągu technologicznego
 • technologia opracowana w ramach projektu Team Tech finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (http://biohydro.biol.uw.edu.pl)