Konferencja – Gospodarka ściekowa na obszarach wiejskich

W imieniu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz RDLS Sp z o.o. (spółka spin – off Uniwersytetu Warszawskiego) mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.: „Gospodarka ściekowa na obszarach wiejskich”.

Konferencja odbędzie się 30 września bieżącego roku na Uniwersytecie Warszawskim w budynku CNBCH (Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych) o godz. 9.30

Wydarzenie skierowane jest do władz samorządowych (wójtów, burmistrzów oraz starostów), referentów, osób odpowiedzialnych za gospodarkę ściekową w jednostkach samorządowych oraz kierowników zakładów komunalnych. Organizatorem konferencji jest: Czech University of Life Sciences Prague, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz RDLS Sp z o.o. (spółka spin – off Uniwersytetu Warszawskiego).

Partnerami Wydarzenia są Wody Polskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Operator Programu: „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły dotyczące programu konferencji znajdą Państwo na stronie www. http://uott.uw.edu.pl/ oraz pod linkiem:  Program konferencji (pdf)

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej:

Formularz zgłoszeniowy