Oczyszczalnie hydrofitowe w Polsce

W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce wyraźny trend wzrostowy zainteresowania technologią oczyszczalni typu Constructed Wetland (CW). Wynika to z kilku istotnych czynników…

Dlaczego oczyszczalnie hydrofitowe stają się popularne?

W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce wyraźny trend wzrostowy zainteresowania technologią oczyszczalni typu Constructed Wetland (CW). Wynika to z kilku istotnych czynników:

  1. Wymogi prawne i strategia UE – W krajach Unii Europejskiej obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące oczyszczania ścieków, szczególnie na obszarach wiejskich. Przykładowo, Dyrektywa Rady 91/271/EWG nakłada obowiązek wyposażenia aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków. Constructed wetlands stanowią atrakcyjne, przystępne cenowo rozwiązanie do realizacji tych zaleceń.
  2. Finansowanie zewnętrzne – Dzięki funduszom unijnym i krajowym programom wsparcia, samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na budowę oczyszczalni hydrofitowych. Przykładem jest Narodowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w ramach którego do 2025 roku zostanie zrealizowanych kilkaset inwestycji w tym zakresie.
  3. Korzyści ekonomiczne – Oczyszczalnie typu CW charakteryzują się niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi w porównaniu do innych technologii. To kluczowy aspekt dla gmin borykających się z ograniczonymi budżetami. Oszczędności sięgają nawet kilkadziesiąt procent w stosunku do konwencjonalnych metod.
  4. Ochrona środowiska – Naturalne procesy zachodzące w constructed wetlands doskonale wpisują się w obecne trendy zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. To technologia przyjazna środowisku, bez użycia chemikaliów, z minimalnymi odpadami i niskim zużyciem energii.
  5. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyja akceptacji tego typu rozwiązań. Istotną rolę odgrywają tu również działania edukacyjne i pierwsze udane realizacje, które stają się wzorcem do naśladowania dla innych gmin.

Jednym z liderów we wdrażaniu oczyszczalni hydrofitowych w naszym regionie są Czechy. Ten mały kraj ma już ponad 1000 takich instalacji, stając się prawdziwym pionierem na skalę europejską.

Także na Słowacji i Węgrzech systemy CW zyskują coraz większą popularność.

Filtry oczyszczalni obsadzone hydrofitami, które niedługo ją zasłonią

W Polsce pierwszą dużą oczyszczalnię hydrofitową o przepustowości 2000 m3/d wybudowano w 2014 roku w Janowie Podlaskim. Kolejne obiekty powstały m.in. w Białce k. Dębowej Kłody, Parku Narodowym „Ujście Warty” czy Poleskim Parku Narodowym. Wiele inwestycji jest obecnie w fazie realizacji lub planowania, zwłaszcza na terenach wiejskich Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia.

Biorąc pod uwagę wszystkie ww. przesłanki, możemy spodziewać się dalszego, dynamicznego rozwoju technologii constructed wetlands w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To ekologiczne, ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie doskonale wpisuje się w wyzwania związane z właściwą gospodarką wodno-ściekową na obszarach niezurbanizowanych, zwłaszcza w gminach od 100 do 2000 mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o tym jak działają.