Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo?

W Polsce, gdzie koszty instalacji sieci kanalizacyjnej są często zaporowe, budowa oczyszczalni jest najczęściej uzasadniona ekonomicznie.

Wybór między szambem a oczyszczalnią

Jak sprawdzają się przydomowe oczyszczalnie ścieków na wsi?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to systemy, które przetwarzają ścieki z indywidualnych gospodarstw domowych. Ich głównym celem jest oczyszczenie ścieków przed zrzutem do wód powierzchniowych. Wspomagają ochronę środowiska, minimalizując zanieczyszczenie i degradację wód odbiorników.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią kluczowy element infrastruktury sanitarnej na wsi. W Polsce, gdzie koszty instalacji sieci kanalizacyjnej są często zaporowe, budowa oczyszczalni jest ekonomicznie uzasadniona. Przydomowe oczyszczalnie obsługują do 50 mieszkańców i stanowią alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań.

Normy i przepisy

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 12566, przydomowe oczyszczalnie ścieków są definiowane jako obiekty obsługujące do 50 mieszkańców. Ustawa Prawo wodne określa graniczną przepustowość tych obiektów na poziomie 5 m³/d. Warto zauważyć, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, budowa oczyszczalni nabrała tempa.

Wymagania techniczne

Przy projektowaniu oczyszczalni należy uwzględnić parametry takie jak przepustowość, rodzaj oczyszczania (biologiczne, mechaniczne), a także warunki gruntowe. Oczyszczalnie muszą spełniać normy jakościowe, aby skutecznie oczyszczać ścieki.

Potencjał na wsi

W Polsce na terenach wiejskich zamieszkuje blisko 14,8 mln mieszkańców. Charakterystyka zabudowy rozproszonej sprawia, że przydomowe oczyszczalnie mogą obsługiwać prawie 3,8 mln mieszkańców wsi. Liczba wybudowanych oczyszczalni stale rośnie, natomiast należy rozważyć, czy to najlepsze rozwiązanie.

Wybór między szambem a oczyszczalnią

Szambo to tradycyjne rozwiązanie. Jest uniwersalne, ale wymaga regularnego opróżniania. Koszty budowy są niższe, ale nie jest to wybór ekologiczny. Przydomowe oczyszczalnie są bardziej ekologiczne, ale wymagają odpowiedniej konserwacji i dostosowania do warunków gruntowych.

Wybór między szambem a przydomową oczyszczalnią

Szambo

Szambo to tradycyjne rozwiązanie, które jest nadal popularne na wsi. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z wyborem szamba:

Zalety:

  • Uniwersalność: Szambo może być stosowane w różnych warunkach gruntowych.
  • Koszty budowy: Szambo jest zwykle tańsze w zakupie i instalacji niż oczyszczalnia.
  • Usytuowanie: Szambo nie wymaga dużo miejsca i może być umieszczone w dowolnym miejscu na działce.

Wady:

  • Regularne opróżnianie: Szambo wymaga regularnego opróżniania przez specjalistyczną firmę. To może być uciążliwe i kosztowne w dłuższej perspektywie.
  • Brak oczyszczania: Szambo nie oczyszcza ścieków, a jedynie gromadzi je w jednym miejscu. To może prowadzić do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych.

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia jest bardziej zaawansowanym rozwiązaniem. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z wyborem oczyszczalni:

Zalety:

  • Ekologiczność: Oczyszczalnia przetwarza ścieki biologicznie, co jest bardziej przyjazne dla środowiska.
  • Skuteczność: Proces oczyszczania jest skuteczny i usuwa zanieczyszczenia.
  • Stałe koszty eksploatacji: Po zainstalowaniu oczyszczalni, koszty eksploatacji są stałe.

Wady:

  • Wymagania techniczne: Oczyszczalnia musi być odpowiednio zaprojektowana i dostosowana do warunków gruntowych.
  • Konserwacja: Oczyszczalnia wymaga regularnej konserwacji, aby działała efektywnie.

Wybór między szambem a oczyszczalnią zależy od indywidualnych potrzeb, warunków terenu i budżetu. Warto dokładnie przemyśleć, które rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej posesji.

Oczyszczalnia hydrofitowa w Białce
Naturalna oczyszczalnia hydrofitowa dla małej gminy – ekonomiczna i estetyczna

Najlepsze rozwiązanie dla rzadko zaludnionych miejscowości – lokalna oczyszczalnia dla gminy

Jedna zbiorcza oczyszczalnia dla całej małej miejscowości to najczęściej znacznie tańsza rozwiązanie niż rozdrobnione oczyszczalnie przydomowe.

Przy mniejszych miejscowościach, budowa indywidualnych oczyszczalni ma ograniczony sens ekonomiczny. Lepszym rozwiązaniem będzie budowa gminnej oczyszczalni ścieków, np. w technologii hydrofitowej.

Zobacz dlaczego zbiorcza oczyszczalnia bardziej się opłaca w gminach do 2000 mieszkańców – przeczytaj artykuł.