Biogaz

Optymalizacja produkcji biogazu z osadów ściekowych

 • weryfikacja parametrów procesowych w działających komorach fermentacyjnych
 • badanie substratów (osadów ściekowych) oraz produktów (cieczy pofermentacyjnej oraz osadów) na każdym etapie procesowym
 • badanie biogazodochodowości
 • dobór biopreparatów i symulacje technologii wzmacniania procesu produkcji biogazu

Analizy laboratoryjne:

 • badania wstępne
 • badania biogazodochodowości
 • badania przebiegu fermentacji metanowej
 • badania jakości i ilości produkowanego biogazu
 • badania parametrów fizyczno-chemicznych
 • analiza biologii procesu
 • dobór biopreparatów

Dla oczyszczalni nie posiadających komór fermentacyjnych prowadzimy badania biogazodochodowości i oferujemy analizę opłacalności budowy reaktorów oraz pomagamy w zdobyciu finansowania na rozwój infrastruktury.