Sympozjum

Szanowni Państwo,

W imieniu Wydziału Biologii UW oraz RDLS Sp z o.o. (spółka spin – off UW), mamy zaszczyt zaprosić Państwa na sympozjum pt: „Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej”.

Sympozjum odbędzie się 10 września 2019 r. na Wydziale Biologii UW w budynku CNBCH (Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych) o godz. 9.30

Celem konferencji jest prezentacja wyników projektu „Analiza gospodarki ściekowej w gminach na terenie województwa mazowieckiego”, przedstawienie alternatywnych ekologicznych systemów do oczyszczania wód i ścieków oraz możliwości zdobywania finansowania na planowane inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej.

Udział w wydarzeniu skierowany jest do władz samorządowych (wójtów, burmistrzów itp), referentów, osób odpowiedzialnych za gospodarkę ściekową w jednostkach samorządowych oraz kierowników zakładów komunalnych.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Szczegóły dotyczące programu sympozjum znajdą Państwo na stronie www.biol.uw.edu.pl oraz pod linkiem:  Program sympozjum (pdf)

Aby wziąć udział w sympozjum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej:

Formularz zgłoszeniowy