15.01.2019

zakończyły się prace nad nowym systemem do oczyszczania ścieków. Technologia SILI to pasywny system oczyszczania wykorzystujący potencjał bakterii metabolizujących związki organiczne oraz nieorganiczne związki azotu i siarki.

15.01.2019