28.12.2018

firma pozyskała licencję wyłączną od Uniwersytetu Warszawskiego na biotechnologię  SURE przeznaczoną do usuwania siarczanów i metali ciężkich z zanieczyszczonych wód i ścieków. Technologia powstała w wyniku realizacji projektu badawczo-naukowego prowadzonego w ramach programu Team Tech Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

28.12.2018