Badania mikrobiologiczne dla muzeów

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń jest obarczone wielką odpowiedzialnością i stanowi duże wyzwanie dla konserwatorów zabytków. W podjęciu najlepszych decyzji konserwatorskich nieodzowne stają się najnowocześniejsze, interdyscyplinarne techniki analityczne.

Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo obiektów muzealnych są ryzyka związane z deterioracją. Wskazanym działaniem prewencyjnym dla zapewnienia bezpiecznych warunków przechowywania obiektów zabytkowych oraz ochrony osób pracujących ze zbiorami jest monitoring skażenia mikrobiologicznego powierzchni obiektów, czystości mikrobiologicznej powietrza czy regularne przeglądy entomologiczne. Wymienione czynności w znaczny sposób zabezpieczają zbiory zarówno na ekspozycji jak i przechowywane w magazynach. Istotny jest również monitoring mikrobiologiczny obiektów wypożyczanych, który powinien stać się standardową procedurą przeprowadzaną przed powrotem obiektu do danej instytucji.

Warto zauważyć, że źródłem zanieczyszczenia mikrobiologicznego często jest osadzający się na powierzchniach kurz. Z jednej strony stanowi on doskonałe źródło „pożywienia” dla mikroorganizmów i roztoczy, z drugiej zaś stanowi rezerwuar form przetrwalnych mikroorganizmów, które w sprzyjających warunkach mogą namnożyć się i zniszczyć bezcenne obiekty. Parametrem, który można monitorować i który bezpośrednio przekłada się na ilość osadzających się cząstek jest ilość cząstek zawieszonych w powietrzu (zapylenie powietrza).

Oprócz analiz prewencyjnych wymienionych powyżej możemy Państwu zaproponować szereg specjalistycznych badań materiałów zabytkowych. Dysponujemy dostępem do zaawansowanych technik obrazowania mikroskopowego, chromatograficznych, genetycznych i proteomicznych.

Oferujemy szczegółowe badania:

Więcej informacji na stronie internetowej: http://muzea.rdls.pl/